กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

จังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2564 ในวันที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอในพื้นที่

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

   

จังหวัดบุรีรัมย์ ในปี 2564 นี้ มีกำนันและผู้ใหญ่บ้านได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ทั้งสิ้น 6 คน ได้แก่
1. นายตวง ยอดสวัสดิ์ กำนันตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
2. นายประถม ณรงค์ศักดิ์ กำนันตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
3. นายประยงค์ หงษ์ไธสง กำนันตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
4. นายสนอง เป้าชุมแสง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลหัวถนน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
5. นางนุชสรินทร์ แสวงชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
6. นางหนูแดง ทองใบ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

Share
Share
Send to Email