กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

รวมภาพ งานวันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563 ทั่วประเทศไทย

10 สิงหาคม “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ร่วมเชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรี ผู้ที่เสียสละ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด แม้ในห้วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

กระทรวงมหาดไทย ร่วมเชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรี ของสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้เสียสละ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด ในโอกาส “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2563 เพื่อเป็นเกียรติแก่สถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 128 อย่างภาคภูมิ มั่นคง และยกย่องให้เป็นผู้นำท้องที่ผู้เสียสละ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริง แม้ในห้วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้มีผลงานดีเด่น ที่ได้รับคัดเลือกจากทั่วประเทศให้เป็นตัวอย่างที่ดีสืบต่อไป

กำแพงเพชร
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ฉะเชิงเทรา
เชียงใหม่
เชียงใหม่
ตรัง
ตาก
นครนายก
นครพนม
นครศรีธรรมราช
น่าน
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
พะเยา
พังงา
เพชรบูรณ์
มหาสารคาม
แม่ฮ่องสอน
ระนอง
ระนอง
ระยอง
ลำปาง
ลำพูน
ศรีสะเกษ
สตูล
สมุทรปราการ
สระบุรี
สระบุรี
สุโขทัย
สุโขทัย
หนองคาย
หนองคาย

 

หนองบัวลำภู
อุทัยธานี
อุทัยธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
Share
Share
Send to Email