กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

รองผู้ว่าฯ ปัตตานี มอบรางวัลแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม เนื่องใน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563” เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มอบรางวัลแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม เนื่องใน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563” เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่


เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ 10 สิงหาคม 2563 ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองเมือง จังหวัดปัตตานี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม เนื่องใน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563” โดยมีปลัดจังหวัดปัตตานี นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผบ.ฉก.ปัตตานี 25 ตลอดจนกำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

จากนั้น นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี อ่านสารพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องใน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563” ยกย่องคุณงามความดี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งกำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ถือเป็นผู้ที่มีความเสียสละอย่างสูง เนื่องจากเป็นกลไกสำคัญในการทำงาน และสร้างความเข้าใจระหว่างรัฐบาลกับประชาชน รวมถึงนำพาความร่วมมือระหว่างประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อให้เป็นไปตามแนวทาง “ประชารัฐ” เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความสำเร็จ ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตลอดไป

ภายในงานมีการมอบรางวัล กำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 และผู้ใหญ่บ้าน ชั้น 2 รวม 9 ราย มีการจับสลากของขวัญเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และการจัดบอร์ดนิทรรศการผลงานที่ผ่านมาที่ได้รับการยอมรับและประสบความสำเร็จของกำนันผู้ใหญ่บ้าน อีกด้วย

ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

Share
Share
Send to Email