กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

จังหวัดยโสธร ดำเนินการเนื่องใน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ณ หอประชุมอำเภอเมืองยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ณ หอประชุมอำเภอเมืองยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ได้มีการจัดงาน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”

โดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ของจังหวัดยโสธร มีทั้งสิ้น 1 คน ได้แก่ นายสม กันหา กำนันตำบลสามัคคี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

Share on facebook
Share
Share on twitter
Share
Share on email
Send to Email