กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

โครงการด่านหน้าเข้มแข็งชนะภัย COVID-19 #กำนันผู้ใหญ่บ้านคือด่านหน้าที่สำคัญ “เรื่องที่ 4 เรื่องที่ควรรู้การกักตัวอยู่บ้าน (Home Isolation)”

… ในกรณีที่เราเป็นผู้ติดเชื้อ COVID-19 และได้รับการประเมินอาการแล้วว่าเป็นผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียว เป็นกลุ่มที่ไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย จะทำการแยกรักษาตัวที่บ้าน หรือที่เรียกว่า Home Isolation แต่ใครบ้างนะที่จะเข้าเกณฑ์ในการกักตัวอยู่บ้าน ไปหาคำตอบได้จากการชม VDO นี้ได้เลย

#โควิด19 #กำนันผู้ใหญ่บ้าน #กรมการปกครอง #กระทรวงมหาดไทย

Share on facebook
Share
Share on twitter
Share
Share on email
Send to Email