กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

โครงการด่านหน้าเข้มแข็งชนะภัย COVID-19 #กำนันผู้ใหญ่บ้านคือด่านหน้าที่สำคัญ “เรื่องที่ 3 รู้วิธีประเมินตนเองเมื่อเป็นผู้ติดเชื้อ COVID-19”

… ปัจจุบันประเทศไทย ยังคงมียอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราจึงจำเป็นต้องรู้วิธีประเมินตนเองเมื่อเป็นผู้ติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งรายละเอียดจะมีอะไรกันบ้างนั้น ไปชม VDO นี้กันเลย

#โควิด19 #กำนันผู้ใหญ่บ้าน #กรมการปกครอง #กระทรวงมหาดไทย

Share on facebook
Share
Share on twitter
Share
Share on email
Send to Email