กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

โครงการด่านหน้าเข้มแข็งชนะภัย COVID-19 #กำนันผู้ใหญ่บ้านคือด่านหน้าที่สำคัญ “เรื่องที่ 2 รู้วิธีห่างไกลจากโควิด-19”

…. ใช้ชีวิตอย่างไรให้ห่างไกลจากโควิด-19 ปฏิบัติตนตาม VDO นี้รับรองปลอดภัยห่างไกลโรคแน่นอน

#โควิด19 #กำนันผู้ใหญ่บ้าน #กรมการปกครอง #กระทรวงมหาดไทย

Share on facebook
Share
Share on twitter
Share
Share on email
Send to Email