กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

โครงการด่านหน้าเข้มแข็งชนะภัย COVID-19 #กำนันผู้ใหญ่บ้านคือด่านหน้าที่สำคัญ “เรื่องที่ 1 มารู้จัก COVID – 19”

… มาทำความรู้จักกับเจ้าไวรัสโคโรนา 2019 หรือที่รู้จักกันในชื่อ COVID-19 ว่ามีที่มาอย่างไร ส่งผลอย่างไรต่อร่างกาย แพร่กระจายอย่างไร ฯลฯ เป็นต้น

#โควิด19 #กำนันผู้ใหญ่บ้าน #กรมการปกครอง #กระทรวงมหาดไทย

Share on facebook
Share
Share on twitter
Share
Share on email
Send to Email