กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

จังหวัดอุตรดิตถ์ มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 เนื่องใน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 จังหวัดอุตรดิตถ์จัดพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักปกครองท้องที่ ที่ห้องประชุมศิลาอาสน์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 และได้ให้โอวาทแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับรางวัลในปีนี้

โดยมีกำนันและผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2564 จำนวน 2 ท่าน มีรายนามดังนี้
1) นายสัก ทะวะดี กำนันตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
2) นายสมควร พรหมมาศ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลน้ำไคร้ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ที่มารูปภาพ
1) //thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210809110810995
2) นายสัก ทะวะดี กำนันตำบลบ้านด่านนาขาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

Share on facebook
Share
Share on twitter
Share
Share on email
Send to Email