กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

ผู้ว่าฯ ตรัง มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่ยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

(30 ส.ค.2564) นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่ยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ณ ห้องพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง

ตามที่ กระทรวงมหาดไทย ให้จังหวัดพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อเข้ารับรางวัลกำนันผู้ใหญ่ยอดเยี่ยม เป็นประจำทุกปี บัดนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 แล้ว และได้จัดส่งรางวัลกำนันยอดเยี่ยมและผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 2564 เพื่อมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล เนื่องในโอกาส “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ได้เวียนมาอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 โดยกำนันยอดเยี่ยม ได้แก่ นายเด่น เสียมไหม กำนันตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมได้แก่ นายศรัทธาเทพ กาหยี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์
ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง

Share on facebook
Share
Share on twitter
Share
Share on email
Send to Email