กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

9 สิงหาคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ภายใต้มาตรการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมทีลอซู ศาลากลางจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

โดยปี 2564 นี้ จังหวัดตาก มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ที่ได้รับรางวัลจำนวน 2 คน ได้แก่
1. นายวรเศรษฐ์ ทิอุด กำนันตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
2. นายเตรียม โนวาง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

และปีนี้ทางจังหวัดตาก ได้เชิญนายอำเภอทุกอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ กำนันทุกตำบล และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นเกียรติในการมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล Video Conference System ด้วยระบบ (application Zoom) ในครั้งนี้ด้วย

Share on facebook
Share
Share on twitter
Share
Share on email
Send to Email