กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

จ.สุรินทร์ จัดพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

วันที่ 28 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมข้างสารหอม ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ เวลา 07.30 น. จัดพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

โดยในปีนี้จังหวัดสุรินทร์ มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 2 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้
1. นายสฐาภัช แหมทอง กำนันตำบลขอนแตก อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
2. นายสมบัติ เอ็นดู กำนันตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
3. นางชลธิชา สมานโสร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
4. นางจิราพร กลั่นแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลโนน อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
5. นายหลี เอื้อนไธสงค์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลเมืองบัว อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

Share on facebook
Share
Share on twitter
Share
Share on email
Send to Email