กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

จังหวัดศรีสะเกษ จัดพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ในวันที่ 10 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอในพื้นที่

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ที่ผ่านมา จังหวัดศรีสะเกษ จัดพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอ ทุกอำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ

ซึ่งในปี 2564 นี้ มีกำนัน และผู้ใหญ่บ้านของจังหวัดศรีสะเกษได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ทั้งสิ้น 6 คน ได้แก่
1. นายจำเนียร ไชยภักดี กำนันตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
2. นายสุริยะ สำเภา กำนันตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
3. นายวิมาล ทองกลม กำนันตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
4. นางสาวปราณี จันหอม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
5. นายถวิล สีหะวงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
6. นางจุฑาทิพ ทองพันชั่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

Share on facebook
Share
Share on twitter
Share
Share on email
Send to Email