กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

10 สิงหาคม 2564 จังหวัดสระบุรี จัดพิธีการรับมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

จังหวัดสระบุรี จัดพิธีการรับมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานมอบ

โดยในปีนี้ จังหวัดสระบุรี มีกำนัน และผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ใน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” จำนวนทั้งสิ้น 4 คน มีรายนามดังต่อไปนี้
1. นางสาวประจวบ จันทาโลก กำนันตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
2. นายวิทยา จึงยิ่งเรืองรุ่ง กำนันตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
3. นางเมศิณี โพธิ์ทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
4. นายชำนาญ พรมเมศ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

Share on facebook
Share
Share on twitter
Share
Share on email
Send to Email