กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

จังหวัดสกลนคร จัดงานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ณ ศาลากลางจังหวัดฯ

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร นำโดยผู้ว่าจุรีรัตน์ เทพอาสน์ เป็นประธานในการมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

โดยในปีนี้ จังหวัดสกลนครมีกำนัน และผู้ใหญ่บ้านได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 6 ท่าน ได้แก่
1. นายอัยการ จำปาราช กำนันตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร
2. นายจันทะยุทธ์ ราชไรกิจ กำนันตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส
3. นายวารินทร์ จันทะวงศ์ กำนันตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ
4. นายจักรวรรดิ เลิศสงคราม ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว
5. นายขวัญชัย ปาทา ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม
6. นางจุฬารัตน์ เผ่าผม ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน

Share on facebook
Share
Share on twitter
Share
Share on email
Send to Email