กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

27 สิงหาคม – ผู้ว่าฯสระแก้วเป็นผู้มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 2564

วันศุกร์ ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระแก้ว โดยท่านเกียรติศักดิ์ จันทรา (ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว) เป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมบูรพา ชั้น ๔ ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว

 

Share on facebook
Share
Share on twitter
Share
Share on email
Send to Email