กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

10 สิงหาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดงานมอบรางวัลให้กับกำนันและผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมาโดยในปีนี้ กำนัน และผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีทั้งสิ้น 2 ท่าน ได้แก่
1. นายไพบูลย์ ตั้นไทย กำนันตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. นางลั่นทม งุ่ยไก่ ผู้ใหญ่บ้านตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Share on facebook
Share
Share on twitter
Share
Share on email
Send to Email