กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

จังหวัดพิจิตร ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ณ ห้องศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดพิจิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร จังหวัดพิจิตร ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 โดยนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

โดยในปีนี้ กำนัน และผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ของจังหวัดพิจิตร มีทั้งสิ้น 4 คน ได้แก่
1. นายลมัย สิงห์เถื่อน กำนันตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร
2. นายสมหมาย ทาดี กำนันตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
3. นายรวย ตรีอินทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
4. นายบุญชอบ ฉิมช้าง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

 

Share on facebook
Share
Share on twitter
Share
Share on email
Send to Email