กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

พัทลุง จัดงานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในงาน “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2564 โดยมีนายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ปลัดจังหวัดพัทลุง นายอำเภอ และหัวหน้าส่วยนราชการ ร่วมแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ทั้งนี้ นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง อ่านสารของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานกำเนิดสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และเป็นกลไกลสำคัญในการขับเคลื่อนยโยบายของภาครัฐบาลไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ โดยเป็นตัวแทนของภาครัฐในการบริหาร ส่วนภูมิภาค มีบทบาทการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชน ร่วมทั้งช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมการปฏิบัติราชการในมิติต่าง ๆ

เวลาต่อมา นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง มอบประกาศเกียรติคุณ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้ผ่านการคัดเลือก ผู้ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2564 ซึ่งที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ อดทน และมุ่งมั่น ในการแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างเต็มกำลัง โดยกระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาและคัดเลือก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2564 ของจังหวัดพัทลุง จำนวน 26 ราย

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ยศศิริ ศิริวัฒนธานี
ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง

Share on facebook
Share
Share on twitter
Share
Share on email
Send to Email