กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

30 สิงหาคม จ.พังงา จัดงานมอบรางวัลให้กับกำนันและผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม

จ.พังงา ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

โดยในปีนี้ กำนัน และผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ของจังหวัดพังงา มีทั้งสิ้น 2 ท่าน ได้แก่
1. นางสาวอุมากร แพใหญ่ กำนันตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง
2. นายเจน สุวรรณกิจ ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง

Share on facebook
Share
Share on twitter
Share
Share on email
Send to Email