กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

10 สิงหาคม 2564 จ.ปัตตานี จัดงานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ได้มีการจัดงานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 

จังหวัดปัตตานี มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ทั้งสิ้น 8 ท่าน ดังนี้
1) นายอันวา เจ๊ะโซะ กำนันตำบลแหลมโพธิ์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
2) นายสุดิง มามะ กำนันตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
3) นายรอยะ อาแว กำนันตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
4) นายสาเฮาะ ดาแม กำนันตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
5) นายอุเซ็ง ดอเล๊าะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ตำบลปากู อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี
6) นายไซบุลอับลี คารี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
7) นายวิง มีทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
8) นายอับดุลรอซัด กูจิ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลถนน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

Share on facebook
Share
Share on twitter
Share
Share on email
Send to Email