กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

ปทุมธานี มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม 2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน ที่ผ่านมา

จังหวัดปทุมธานี ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

โดยในปีนี้ กำนัน และผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ของจังหวัดปทุมธานี มีทั้งสิ้น 2 ท่าน ได้แก่
1. นางสาวสายสุดา หลักทรัพย์ กำนันตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี
2. นายมานะ ห่อผล ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว

Share on facebook
Share
Share on twitter
Share
Share on email
Send to Email