กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

หนองบัวลำภู จัดงานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ปี 2564

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา จ.หนองบัวลำภู ได้จัดงานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ เป็นประธานในการมอบรางวัล

ในปี 2564 นี้ มีกำนัน และผู้ใหญ่บ้านของจังหวัดหนองบัวลำภูได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมทั้งสิ้น 2 ท่าน ได้แก่

1. นายเซี่ยน บุญพรม กำนันตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
2. นางสาวสุภมาส สิงห์น้อย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

Share on facebook
Share
Share on twitter
Share
Share on email
Send to Email