กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

จังหวัดน่าน มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการมอบรางวัล ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ตามที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดส่งใบประกาศเกียรติคุณและรางวัลแหนบทองคำ เพื่อมอบให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

รางวัลกำนันยอดเยี่ยม ได้แก่
1. นายสกล เนตรใสวรกุล กำนันตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
2. นายธนกฤต จิตตรง กำนันตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

รางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ได้แก่
1. นางสุพรรณ บูรณเทศ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 2 ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
2. นางคมคาย พรหมปัญญา ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ที่มา: //www.chiangmainews.co.th/page/archives/1761414/

Share on facebook
Share
Share on twitter
Share
Share on email
Send to Email