กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

จังหวัดนครสวรรค์ มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ศาลาจังหวัดนครสวรรค์
นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการนครสวรรค์ เป็นประธานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี ว่าที่ร.ต. ปรีชา พลับน้อย ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานและนายอำเภอ นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมเป็นเกียรติ

Share on facebook
Share
Share on twitter
Share
Share on email
Send to Email