กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 และกิจกรรม “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 10 สิงหาคม 2564 จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 และกิจกรรม “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ณ หอประชุมมโนภิรมย์ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

โดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ของจังหวัดมุกดาหาร มีทั้งสิ้น 2 คน ได้แก่
1. นายพสวัจน์ เมืองโคตร กำนันตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
2. นางอัมรา นาโสก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

Share on facebook
Share
Share on twitter
Share
Share on email
Send to Email