กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

จังหวัดลำปาง จัดพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 เนื่องในวโรกาส ครบรอบ 129 ปี “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”

จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรม “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2564 เพื่อเชิดชูเกียรติ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พร้อมมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 แก่กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ในจังหวัดลำปาง

ช่วงบ่ายของวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2564 โดยมี นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ปลัดจังหวัดลำปาง ผบ.มทบ.32 ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัด นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง

กำนัน และผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ของจังหวัดลำปาง มีดังต่อไปนี้
1. นายชำนาญ สิงห์ขร กำนันตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
2. นายประสงค์ คำฟูบุตร กำนันตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
3. นายอรุณ เยละ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง
4. นางสายหยุด เรือนปรางค์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

Share on facebook
Share
Share on twitter
Share
Share on email
Send to Email