กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

จ.กระบี่ จัดงานมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม 2564 เมื่อวันที่ 24 ส.ค. ที่ผ่านมา

จังหวัดกระบี่ ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

โดยในปีนี้ กำนัน และผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ของจังหวัดกระบี่ มีทั้งสิ้น 2 ท่าน ได้แก่
1. นายมะโน เครือแก้ว กำนันตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
2. นายสุชา วันศุกร์ ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

Share on facebook
Share
Share on twitter
Share
Share on email
Send to Email