กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ให้แก่กำนัน และผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่ในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ประชาชนในท้องที่ รางวัลนี้มอบให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ โดยมี ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ นายชำนาญ ชื่นตา นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายรณภพ เวียงสิมมา ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี และนายอำเภอเมือง นายอำเภอท่าม่วง นายอำเภอท่ามะกา เข้าร่วมในพิธี

ผู้ที่ได้รับรางวัล กำนันยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 มี 2 ท่าน ได้แก่ 1) นายสายชล ตันมันทอง กำนันตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี รับรางวัลครั้งแรกเมื่อปี 2547 และครั้งนี้ได้รับรางวัลกำนันยอดเยี่ยมเป็นครั้งที่สอง และ 2) นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนันตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ส่วนผู้ได้รับรางวัล ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 มี 2 ท่าน ได้แก่ 1) นางอารีรัตน์ เชื้อวู้หลิม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี และ 2) นายวันชัย ญาติคำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

Share on facebook
Share
Share on twitter
Share
Share on email
Send to Email