กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

จังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอในพื้นที่ 

โดยในปีนี้จังหวัดกำแพงเพชรมีผู้ที่ได้รับรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม จำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้
1. นางปรานอม พะโยม กำนันตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
2. นายประจวบ ทองเสน กำนันตำบลท่าขุนราม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
3. นายอำนาจ สุขกัลยา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร
4. นางจิรภัทร์ นาคคุ้ม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

 

Share on facebook
Share
Share on twitter
Share
Share on email
Send to Email