กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

จังหวัดเชียงใหม่ มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น . ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลาจังหวัดเชียงใหม่
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๔ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานและรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นเกียรติ

 

Share on facebook
Share
Share on twitter
Share
Share on email
Send to Email