กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

10 สิงหาคม จังหวัดจันทบุรี จัดพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดจันทบุรี ได้จัดพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่เป็นต้นแบบในด้าน “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับประชาชนในท้องที่ของตนเอง

โดยในปีนี้จังหวัดจันทบุรี มีผู้ที่ได้รับรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม จำนวนทั้งสิ้น 2 ท่าน ดังนี้
1. นายณรงค์เดช แพทย์ประทุม กำนันตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
2. นายปรีชา ชัชวาลตระการตา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ขอแสดงความยินดีกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ของจังหวัดจันทบุรี มา ณ โอกาสนี้

 

 

Share on facebook
Share
Share on twitter
Share
Share on email
Send to Email