กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

จ.ชัยนาท มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมธรรมจักร 501 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดชัยนาท หัวหน้าหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ องค์การภาคเอกชนจังหวัดชัยนาท เพื่อติดตามการดำเนินงานและมอบนโยบายการทำงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ก่อนการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ได้มีพิธีมอบรางวัลโครงการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และการสร้างแรงจูงใจให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2564 จำนวน 2 ราย จากที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : วิฑูรย์ ขุนขำ
ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท

Share on facebook
Share
Share on twitter
Share
Share on email
Send to Email