กำนันผู้ใหญ่บ้าน.com

อยุธยา-มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ที่ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานมอบรางวัลแหนบทองคำ สำหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม และหมู่บ้านต้นแบบประชาธิไตย ประจำปี 2564 โดยในปีนี้มีกำนันยอดเยี่ยม ที่ได้รับรางวัลได้แก่ นายธวัชชัย นิมา กำนัน ต.คอลงพระยาบันลือ อ.ลาดหลวง ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านพระนครศรีอยุธยา นายสงวนศักดิ์ ไวยสุทธา กำนัน ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน นายชรัลวิทย์ คงสมฤทธิ์ กำนัน ต.ระโสม อ.ภาชี  รางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ได้แก่ นายภัคพล สาธุธรรม ผญบ.หมู่ 7 ต.บางซ้าย อ.บางซ้าย นายเพ็ญ พยัฆโช ผญบ.หมู่ 3 ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน

นายภานุ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ได้จัดให้มีการมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ประจำทุกปี เนื่องจากรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม เป็นรางวัลที่กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเป็นที่ยอมรับของสังคมและเป็นแบบอย่างแก่สาธารณชนทั่วไป

“กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” คือความคาดหวังของชาวบ้าน คือ ความไว้ใจของชาวบ้านในหมู่บ้านที่ได้เลือกให้มาทำหน้าที่ เป็นตัวแทนดูแลประชาชน โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กำนันผู้ใหญ่บ้านถือเป็นกำลังหลักของทางราชการที่จะช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชน

ด้านนายธวัชชัย กล่าวว่า รางวัลนี้ถือเป็นกำลังใจในการทำงาน ตนในฐานะของประธานชมรมกันผู้ใหญ่บ้าน จะร่วมมือกันกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ดูแลพี่น้องประชาชน ในชมรมเรามีการประสานงานเรื่องของความช่วยเหลือด้านต่างๆ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหามาโดยตลอด โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด

ที่มา:
//www.dailynews.co.th/news/219581/

อยุธยา-มอบรางวัล กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน แหนบทองคำ “กำนันธวัชชัย นิมา” กำนันตำบลคลองพระยาบันลือ คว้ากำนันยอดเยี่ยม

Share on facebook
Share
Share on twitter
Share
Share on email
Send to Email